Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2020

teskniezatoba
9677 d08c 390
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viascorpix scorpix
teskniezatoba
2441 b6a0 390
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viascorpix scorpix
Sponsored post
feedback2020-admin
teskniezatoba
2348 7666 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viadobby dobby
teskniezatoba
so fucki’n much
teskniezatoba
teskniezatoba
5869 5e23 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek via12czerwca 12czerwca

February 03 2020

teskniezatoba
7645 de69 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viadobby dobby
teskniezatoba
Reposted fromthetemple thetemple viadobby dobby
teskniezatoba
8076 b47b 390
Reposted fromnowaktualny nowaktualny viadobby dobby
teskniezatoba
7681 4d40 390
Reposted fromhajskul hajskul via12czerwca 12czerwca
teskniezatoba
9311 162c 390
Reposted frompiehus piehus via12czerwca 12czerwca

January 21 2020

teskniezatoba
Pamiętaj, że rozpada się tylko to, co było zbudowane na iluzji albo kłamstwie. Rozpada się tylko po to, żeby zmusić Cię do szukania prawdy.
— Beata Pawlikowska
Reposted frompieprzycto pieprzycto
teskniezatoba
8109 9f82 390
Reposted frompieprzycto pieprzycto
teskniezatoba
Potrzebuje mężczyzny, który eksploduje, kiedy pomyśli, że może mnie stracić.
— Gabrielle Sollis
Reposted frompieprzycto pieprzycto via12czerwca 12czerwca
teskniezatoba
 A co jeśli zostanę z Tobą, ułożymy sobie życie, i pewnego dnia Ona przyjdzie w odwiedziny, jak zwykle w związku ale sama, i zobaczę jak siedzicie obok siebie, jak się do Ciebie śmieje i jak patrzy Ci prosto w oczy i już nie będę chciała tego życia?
— nie umiem od Ciebie odejść
Reposted fromfrytkatosia frytkatosia via12czerwca 12czerwca
teskniezatoba
1235 933d 390
Reposted frompiehus piehus viaarrives arrives
teskniezatoba
8366 d4ec 390
Reposted fromaugustus augustus viasmutnazupa smutnazupa
teskniezatoba
Reposted fromSilentRule SilentRule vialaluna laluna
teskniezatoba
Nie można żałować miłości do człowieka, z którym chociaż przez chwilę było nam dobrze. To, że coś się skończyło w naszym życiu nie można traktować jako błąd.
— Gabriel García Márquez
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viazakazane zakazane

January 19 2020

teskniezatoba
8257 b70e 390
Reposted from4777727772 4777727772 viakomplikacja komplikacja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...